Nguonhangkinhdoanh thông báo thông quan chậm đợt Tết dương lịch.

Kính gửi quý Khách hàng!

Vì lý do khách quan từ phía Hải Quan Trung Quốc nghỉ lễ Tết dương lịch nên hàng hóa các line TMDT và line thường sẽ ngưng thông quan từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 3/1/2021.Từ ngày 4/1/2021 sẽ thông quan trở lại bình thường.
Vậy Nguonhangkinhdoanh thông báo để khách hàng nắm thông tin và sắp xếp công việc kinh doanh của mình.

Trân trọng thông báo!
BQT Nguonhangkinhdoanh.com